Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về đo đạc đất đai với trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ chuyên viên kinh nghiệm lâu năm,mang đến cho khách hàng sự tin cậy và chính xác với các dịch vụ :

- Đo đạc hiện trạng sử dụng đất.

- Trích lục thửa đất.  

- Trích đo hiện trạng.

- Trích đo tách thửa phục vụ chuyển QSD đất.

- Tách thửa