TẦM NHÌN

  • SGD phấn đấu trở thành công ty bất động sản hàng đầu tại Thái Nguyên.

Phát triển SGD thành tập đoàn dịch vụ bất động sản hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

  • Trở thành đơn vị dịch vụ bất động sản đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm về đất đai dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.
  • Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.
  • Mang lại giá trị nhân văn, đóng góp những giá trị thiết thực cho toàn xã hội